TILAUS,- TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT

Maksutavat


Maksutapoina toimivat korttimaksu sekä laskutus


Yhteystiedot

Renforsxtwo Oy

Hatanpään puistokuja 15, 33900, Tampere

valmennus@renforsxtwocoaching.fi


Tilaus ja sopimusehdot

1. Ehtojen soveltaminen


Näitä ehtoja sovelletaan käyttäjän osalta niin kauan kuin käyttäjä käyttää tältä yritykselta (Renforsxtwo Oy) ostettua palvelua.

2. Palvelun sisältö


Tarjoamamme palvelu on palvelu kokonaisuus, johon sisältyy Renforsxtwo Oy:n sekä mahdollisten muiden yhteistyökumppanien kulloinkin tarjoamia palveluita. Renforsxtwo Oy:llä sekä muilla palvelun tarjoajilla on milloin tahansa oikeus muuttaa palveluvalikoimaa, sisältöä, toimintaa sekä saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarkoitettu palvelu voi erota sisällöltään ja toiminnoiltaan toisistaan.


Renforsxtwo Oy ei vastaa mahdollisen muun palveluntarjoajan palvelussa tapahtuneesta mahdollisesta vahingosta.

3. Palveluiden käyttö


3.1 Palveluiden käyttötarkoitus


Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöö ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin3.2 Käyttäjän tuottama sisältö


Tuottamalla mitä tahansa sisältöä palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan Renforsxtwo Oy:lle ilmaisen, täyden ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tätä sisältöä millä tahansa tavalla, mihin tahansa tarkoitukseen.4. Immateriaalioikeudet


Palvelun sisältämän tai käyttäjälle lähetetyn aineiston tekijänoikeus, omistusoikeus, tavaramerkki ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Renforsxtwo Oy:lle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai minkään sen osan lainaaminen, tallentaminen, kopiointi, muuntelu, siirtäminen, muokkaaminen, luovuttaminen, hyväksikäyttö tai tai muu hyödyntäminen ilman Renforsxtwo Oy:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

5. Palvelun käytettävyys


Renforsxtwo Oy ei takaa, että palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, järjestelmillä, ohjelmilla tai liittymillä.


6. Vastuunrajoitus


Käyttäjä hyväksyy, että palvelua käytetään kaikilta osin ja täysin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan, kuin se on ja Renforsxtwo Oy:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa palvelua.

Renforsxtwo Oy ei vastaa miltään osin palvelussa julkaistavien, esitettävien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, tietojen paikkansapitävyydestä, niiden soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle tai mahdollisista virheistä ja viivästyksistä.


Renforsxtwo Oy ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, joita käyttäjälle voi palvelun käyttämisestä syntyä.

7. Sopimusehtojen muutokset


Renforsxtwo Oy varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja oman harkintansa mukaan, milloin tahansa.

Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan palvelussa.

Palvelun käyttöä jatkamalla käyttäjä hyväksyy kulloinkin käytössä olevat ehdot. 

8. Sopimuksen siirtäminen 


Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden ehtojen mukaisia tai palveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle. 

Renforsxtwo varaa oikeuden siirtää palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista mille tahansa nimeämälleen kolmannelle osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattaviksi illman käyttäjän suostumusta.

9. Palautusoikeus


Sori, ei palautusoikeutta.